P Ψ
S M

Redakčná rada


Vedúci redaktor:

prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD.

UK Bratislava, Filozofická fakulta, Katedra sociológie


Redakčná rada:

prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

UPJŠ v Košiciciach, Filozofická fakulta, Katedra politológie


doc.PhDr. Alojz Ritomský, CSc.

Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta psychológie


doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Psychologický ústav AVČR Brno


Zodpovedný redaktor:

doc. PhDr. Eva Bolfíková, CSc.


Výkonný redaktor:

PhDr. Richard Geffert, PhD.

 

Jazykový redaktor:

PhDr. Daniela Hrehová, PhD.

 

Redakčný okruh:

prof. PhDr. Marek Blatný,CSc., prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc., prof. PhDr. Ľudmila Malíková,CSc., doc. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD., doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc., doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc., doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc., PhDr. Mária Homišinová, PhD., doc. PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD., doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD. M.A.

 

Dizajn a kódovanie stránky:

Štefan Kolesár


Technický servis a prevádzka www časopisu:

doc. PhDr. Eva Bolfíková, CSc.

Štefan Kolesár