P Ψ
S M


  Metodika MO-BYR


  Metodika I-1


  Metodika SV-1


  Metodika Ne-Fo-1


  Metodika UO-1


  Schwartzov dotazník, použitý v ESS - I.(verzia pre mužov)


  Schwartzov dotazník, použitý v ESS - II., poradie položiek podľa skúmaných hodnôt (verzia pre mužov)


  Výskum postojov k nezosobášeným spolužitiam


  Metodika INFO-VS


  Metodika OP-1


  Metodika E-Z


  Metodika CR-NO


  Metodika CR-verejnosť


  Metodika CR-MsP


  Metodika CR-Po


  SLOBODA - ROVNOSŤ - PORIADOK


  Obalka c1 pre rok 2013


  Metodika Msms - DiP - 1


  Metodika ŠSP - 1


  VOĽBY 2012 - Kam kráčaš demokracia


  Obálka pre rok 2015