P Ψ
S M


2012, číslo 2Obsah


Inštitút ombudsmana vo Švédsku
Autor: GEFFERT Richard, REVÚCIOVÁ Jana, s. 35-67
Kľúčové slová: inštitút ombudsmana, funkcie a kompetencie ombudsmana, ochrana práv a záujmov ľudí, orgány verejnej správy, Švédske kráľovstvo


Validita, reliabilita, a chyby merania
Autor: RITOMSKÝ Alojz, s. 1-15
Kľúčové slová: akademická veda, praktická veda, teoretické metódy, empirické metódy, praktické metódy


A Need to Find Effective Ways of Raising Profile and Status of the Arts in Education
Autor: PATER - EJGIERD Natalia, HREHOVÁ Daniela, s. 68-78
Kľúčové slová: visual arts, visual culture, education


Sociálna práca a poradenstvo pri zlepšovaní kvality života onkologicky chorých I.
Autor: KOČIŠOVÁ Agnesa, s. 97-182
Kľúčové slová: kvalita života, onkologické choroby, sociálna práca, poradenstvo, zmysel života, salutogenéza, sociálna práca v onkologickej praxi, navigácia onkologického pacienta


Droga do wspólnej polityka energetycznej
Autor: SZYJKO Cezary Tomasz, s. 16-34
Kľúčové slová: politika zmian, polityka energetyczna, EU


Nechodím na terapiu, chodím na kone, alebo využitie hiporehabilitácie a pedagogicko-psychologického jazdenia
Autor: SZAMARANSZSKÁ Ivana, FILÍPKOVÁ Bibiana, s. 79-96
Kľúčové slová: hipoterapia, hiporehabilitácia, pedagogicko-psychologické jazdenie, špecifické poruchy učenia, poruchy vývinu reči


Školská sociálna práca v prostredí vysokých škôl I.
Autor: HRUŠKOVÁ, Renáta, s. 183-241
Kľúčové slová: systémovo-ekologická perspektíva, školská sociálna práca, školský sociálny pracovník,vysokoškolské prostredie