P Ψ
S M


2011, číslo 2Obsah


Procedúry výberu respondentov v kvantitatívnom výskume. Príloha: 20 otázok, ktoré by si mal novinár položiť skôr, ako začne písať o výsledkoch výskumov verejnej mienky. S., R. Gawiser, G., E. Witt.
Autor: RITOMSKÝ Alojz, s.1-15
Kľúčové slová: kvantitatívny výskum, populácia, výber, reprezentativita, druhy výberu


Prežívanie životnej zmysluplnosti a bilancia životných výsledkov v strednom veku. Sonda do života ľudí v strednom veku
Autor: FILÍPKOVÁ Bibiana, s.15-31
Kľúčové slová: životná zmysluplnosť, bilancia životných výsledkov, stredný vek


Формирование профессионалъных качеств студентов
Autor: СОКОЛОВА Анастася Станиславовна, s.55-67
Kľúčové slová: Профессиональные качества, профессиональная культура, студент, художественно-педагогическое образование, анализ и интерпретация произведений искусства


SAHIDI Shapoor – KOPRLOVÁ Jana: Budovanie afganskej demokracie v spoločensko-politických súvislostiach
Autor: rec. RUŽAROVSKÝ Jozef, s.74-79


ČÁKY Milan: Čínske súvislosti. O politickom vývoji k modernizujúcej sa Číne
Autor: rec. KOPRLOVÁ Jana, s.68-73


Analiza skutków unijnej polityki klimatycznej
Autor: SZYJKO Cezary Thomas, HREHOVÁ Daniela, s.32-54
Kľúčové slová: politika klimatyczna, politika zmian, EU