P Ψ
S M


2011, číslo 1Obsah


Visual Communication and Language as a Subject of Research in Language-related Fields
Autor: PATER-EJGIERD Natalia, s. 17-29
Kľúčové slová: visual communication, media, language


Obete násilnej kriminality na Slovensku. Miera viktimizácie a následky pociťované obeťami
Autor: KOŠECKÁ Daniela, RITOMSKÝ Alojz, s. 30-56
Kľúčové slová: násilná kriminalita, obeť, viktimizácia, následky viktimizácie


Spokojnosť pacientov a zákonných zástupcov s prácou zamestnancov nemocníc s ohľadom na problém etiky a morálky II.
Autor: BINDEROVÁ Silvia, BOLFÍKOVÁ Eva, s. 57-118
Kľúčové slová: medicínska etika, modely medicínskej etiky, princípy medicínskej etiky, základné práva nemocných, spokojnosť pacientov


Analýza kľúčových problémov v oblasti cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji II.
Autor: ŇACHAJOVÁ Alena, s. 119-236
Kľúčové slová: cestovný ruch, účastník cestovného ruchu, infraštruktúra cestovného ruchu, tvorba balíkov služieb (packaging), programming, organizácie cestovného ruchu, ekonomické aspekty cestovného ruchu, marketingový mix, produkt v cestovnom ruchu, propagácia


Realizácia výskumného projektu. Metodologická inovácia na Slovensku
Autor: RITOMSKÝ Alojz, s.1-16
Kľúčové slová: proces realizácie projektu, štruktúra výskumnej štúdie, metodologické štandardy