P Ψ
S M


2010, číslo 2Obsah


Spokojnosť pacientov a zákonných zástupcov s prácou zamestnancov nemocníc s ohľadom na problém etiky a morálky I.
Autor: BINDEROVÁ Silvia, BOLFÍKOVÁ Eva, s. 93-125
Kľúčové slová: medicínska etika, modely medicínskej etiky, základné práva nemocných, spokojnosť pacientov


Projektovanie výskumu - záverečné práce. Metodologická inovácia na Slovensku
Autor: RITOMSKÝ Alojz, s. 1-15
Kľúčové slová: metodologická inovácia, projektovanie, projekt výskumu, lineárny a reťazový model vzťahu teórie a empírie


Crisis and Context
Autor: SZYJKO Cezary Tomasz, s. 16-27
Kľúčové slová: Kashubian minority, education


Analýza vývoja a štruktúry procesov starnutia obyvateľov Slovenskej republiky - špecifikácia pre kraje
Autor: KOPRLOVÁ Jana, KOPRLA Miroslav, s. 28-92
Kľúčové slová: starnutie obyvateľstva, veková štruktúra, index starnutia, priemerný vek, stredná dĺžka života pri narodení, index ekonomického zaťaženia, analýza, Slovenská republika, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj


Analýza kľúčových problémov v oblasti cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji I.
Autor: ŇACHAJOVÁ Alena, s. 126-172
Kľúčové slová: cestovný ruch, účastník cestovného ruchu, infraštruktúra cestovného ruchu, tvorba balíkov služieb (packaging), programming, organizácie cestovného ruchu, ekonomické aspekty cestovného ruchu, marketingový mix, produkt v cestovnom ruchu, propagácia