P Ψ
S M


2010, číslo 1Obsah


Integračný proces očami cudzincov
Autor: ŠTEFANČÍK Radoslav, s.39-66
Kľúčové slová: integrácia, cudzinci, integračná politika, Slovenská republika


Modely kolektívnych akcií
Autor: PALČÁKOVÁ ZIMMERMANN Jaroslava, s.67-137
Kľúčové slová: kolektívna akcia, multiagentové modelovanie, adaptačný mechanizmus, sociálne hnutie


Možnosti využitia multiagentového modelovania v sociológii
Autor: MATHIAS Marek, s.19-38
Kľúčové slová: agent, agentové modelovanie, multiagentový model, multiagentový systém, simulácia, sociálna simulácia, sociálny systém


Spoločenské vedy a spoločenský život z inovačnej perspektívy
Autor: RITOMSKÝ Alojz, s.1-18
Kľúčové slová: akademická veda, praktická veda, teoretické metódy, praktické metódy


Analýza spokojnosti s komunikáciou v oblasti verejenj správy II.
Autor: KAMENEC Peter, s.138-241
Kľúčové slová: komunikácia vo verejnej správe