P Ψ
S M


Číslo 2Obsah


Paralely v politickom vývoji spoločností v Rumunsku a v SR po r. 1992. ("Šedá zóna demokracie", teórie, genéza, etapy, aktéri, reakcie spoločnosti)
Autor: KOPECKÝ Peter, s.1-45
Kľúčové slová: Rumunsko, SR, paralely v politickom vývoji, 1993-1996, stranícky klientelizmus, aktéri, riešenia


Zákon o prisťahovalectve v legislatívnom procese Spolkovej republiky Nemecko
Autor: ŠTEFANČÍK Radoslav, s.46-62
Kľúčové slová: Zákon o prisťahovalectve, migrácia, Nemecko, legislatívny proces


Fenomén malého sveta
Autor: GÖMÖRYOVÁ Veronika, s.97-127
Kľúčové slová: network exchange theory, sila slabých väzieb, fenomén malého sveta


Sociálna inteligencia vo vzťahu k osamelosti
Autor: MOLČANOVá Zuzana, BAUMGARTNER František, KAŇUKOVÁ Anna, s.63-76
Kľúčové slová: sociálna inteligencia, emocionálna inteligencia, osamelosť, TSIS, SELSA-S, UCLA


Hodnotenie efektívnosti vzdelávania vo verejnej správe - empirická analýza hodnotenia vzdelávacích kurzov účastníkmi
Autor: BOLFÍKOVÁ Eva, s.77-97
Kľúčové slová: hodnotenie vzdelávania, kritériá hodnotenia vzdelávacích podujatí, spokojnosť so vzdelávaním