P Ψ
S M

Ψ


  • Peniaze v živote človeka
  • Autor: Zdenka MACKOVÁ
  • Kľúčové slová: filozofia peňazí, sociológia peňazí, psychológia peňazí, finančná psychológia, behaviorálna ekonómia, postoje k peniazom, hodnoty, interpersonálne vzťahy, kvalita života, well being