P Ψ
S M

P

  • Ideologický komplex
  • Autor: KRPALA Karol
  • Kľúčové slová: ideológia, ideologický komplex, sociálna hodnota, sociálna štruktúra, sociálne vedomie  • Motivácia k participácii
  • Autor: Iveta JELEŇOVÁ
  • Kľúčové slová: motivácia občianskej partici-pácie, občianska participácia