P Ψ
S M

Kontakt


Katedra politológie,

Filozofická fakulta, UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2
P.O. Box A - 29
040 59 KOŠICE
Tel: +421 55 234 7142

E-mail pre príspevky:

sapa@upjs.sk